Funkcje programu CRM IMO

Moduł fakturowania

Moduł fakturowania umożliwia rozliczanie się z klientami biura nieruchomości za wykonane usługi. Faktury są generowane do pliku PDF.

  • Wystawianie faktur w formie PDF do wydruku.
  • Zarządzanie statusami płatności faktur.
  • Filtrowanie dokumentów według statusu płatności, typu dokumentu, daty wystawienia, nazwy nabywcy i numeru dokumentu.
  • Zarządzanie listą towarów i usług.
  • Zarządzanie nabywcami.
  • Zarządzanie sprzedawcami.
  • Przegląd zdarzeń - najważniejszych akcji wykonanych w module.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO