Panel WWW

Edycja treści podstron

Po zalogowaniu dostępu do panelu administracyjnego możemy edytować treści tekstowe zawarte na podstronach. Do wykonania edycji wystarczy posłużyć się dodatkowymi przyciskami widocznymi u dołu stron. Przyciski te dostępne są dla zalogowanych użytkowników.

Przyciski do edycji "Edycja" i "Admin"

By wejść w tryb edycji strony należy wybrać przycisk 'Edycja'. Przycisk 'Admin' powoduje powrót do widoku panelu administracyjnego.

Po wejściu w tryb edycji ukaże się widok edytora treści:

Pole tekstowe do edytowania treści

Opis poszczególnych przycisków w edytorze:

Przycisk w edytorze do zmiany stylu wprowadzanego tekstu

- ikona pozwala zmienić zapisany w bazie styl wprowadzanego tekstu

Przyciski w edytorze do pogrubienia, kursywy, podkreślenia i usunięcia formatowania tekstu

- przyciski umożliwiające pogrubienie tekstu, pisanie kursywą, tekst podkreślony oraz usunięcie formatowania tekstu

Przyciski w edytorze do cofania oraz ponowienia cofniętych zmian

- cofnięcie bieżących zmian oraz ponowienie cofniętych zmian

Przyciski w edytorze do edycji czcionki

- przyciski odpowiadają za wybór czcionki, zmianę jej rozmiaru oraz kolor czcionki oraz tła

Przyciski w edytorze do tworzenia list i akapitów

- przyciski pozwalające tworzyć listy (numerowane oraz wypunktowane) oraz nowe akapity

Przycisk w edytorze do interlinii

- opcja wpływa na interlinię tekstu

Przyciski w edytorze do zarządzania grafiką, linkami, tabelami i separatorami

- ikony pozwalające dodać grafikę do podstrony, aktywny link do innej strony, link do filmu na portalach typu Youtube i Vimeo, tworzenie tabeli oraz wstawienie poziomej linii oddzielającej tekst

Przycisk w edytorze do otwierania okna ze skrótami

- otwiera okno ze skrótami klawiaturowymi

Jeśli wybierzemy opcję dodania do podstrony grafiki otrzymamy okno dodawania plików graficznych. Po dodaniu pliku mamy możliwośc wprowadzenia podstawowych zmian przy pomocy kilku przycisków (widoczne po kliknięciu na grafikę).

Przyciski w edytorze do edycji grafiki

Przyciski pozwalają na proste skalowanie grafiki (rozmiar oryginalny, połowa oraz 25% bazowego rozmiaru), wyrównanie grafiki do prawej lub lewej strony oraz wyrównanie do tekstu a także usunięcie dodanej grafiki.

Po wybraniu przycisku dodawania odnośnika pojawi się nowe okno pozwalające wprowadzić wybrany adres, zdefiniować w jaki sposób wskazany odnośnik ma być wyświetlany na stronie (tekst na stronie) oraz czy odnośnik ma być otwierany w nowym, czy tym samym oknie.

Okno do zarządzania odnośnikami w edytorze

Opcja dodawania filmów z portali pozwala na wklejenie linku do filmu i zatwierdzenie - strona automatycznie wklei w treść pola tekstowego odtwarzacz.

Okno do wstawiania filmów wideo z portali społecznościowych w edytorze
Widok podglądowy po dodaniu wideo w edytorze

Ostatnie z narzedzi pozwala na dodanie na stronie tabeli. Może to być przydatne w przypadku dodawania na stronę wielu grafik, np. logotypów firm lub zdjęć związanych z treścią podstrony. W przypadku tworzenia tabel wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na właściwą ikonę, by pojawiły się opcje dodawania tabel. Pojedyncza tabela może mieć maksymalnie 100 komórek.

Narzędzie edytora do dodawania tabeli do tekstu

By zakończyć edycję podstrony i zapisaż zmiany wystarczy wybrać polecenie 'Zapisz' widoczne na pasku pod polem edycji treści. Zmiany można również cofnąć przyciskiem 'Anuluj', a także bezpośrednio przejść do panelu administracyjnego strony przyciskiem 'Admin'.

Przyciski "Anuluj" "Zapis" i "Admin"

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO