Funkcje programu CRM IMO

Praca z bazą ofert

Oferty

 • Szczegółowa lista parametrów nieruchomości zgodna z wymaganiami formatów eksportu do portali ogłoszeniowych.
 • Wybór portali, do których oferta jest eksportowana.
 • Proste i szybkie wprowadzanie szczegółów oferty za pomocą jednego formularza, bez koieczności przełączania się do kolejnych okien.
 • Wykrywanie duplikatów podczas wprowadzania nowej oferty.
 • Możliwość dowolnego określania wymaganych pól dla formularzy wprowadzania ofert.
 • Edycja wartości słownikowych parametrów nieruchomości (typ własności, stan lokalu, itp.).
 • Dodawanie innej nazwy ulicy i zmiana współrzędnych na mapie dla potrzeb eksportu oferty na portale, w celu zamarkowania rzeczywistego położenia nieruchomości.
 • Wprowadzanie opisu poszczególnych pomieszczeń i poziomów w domach.
 • Przypisywanie danych właściciela nieruchomości.
 • Nadawanie statusów ofertom z rynku pierwotnego: dostępna, zarezerwowana, sprzedana, wynajęta.
 • Dodawanie i edycja zdjęć, nanoszenie pieczątek promocyjnych w celu wyróżeniania na portalach i stronie WWW, rozmycie wybranego obszaru, obracanie, kadrowanie, zmiana jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości.
 • Wybór zdjęc do eksportu.
 • Dodawanie umów, aktów notarialnych, odpisów z KW i innych dokumentów w postaci dowolnych formatów plików.
 • Dodawanie historii czynności związanych z ofertą: prezentacja, umowa, oferta, e-mail, itp.
 • Pełna historia (log) wszystkich operacji wykonanych na ofercie: modyfikacja/podgląd oferty lub właściciela, dodanie/usunięcie, wydruk/e-mail/podgląd, data eksportu na portale.
 • Archiwizowanie oferty z podaniem przyczyny i kwoty transakcji.
 • Samodzielnie dodawanie i ustawianie statusu oferty.
 • Określanie pośrednika prowadzącego, z większymi uprawnieniami dla oferty.
 • Modyfikacja daty aktualizacji oferty.
 • Duplikowanie oferty wraz ze zdjęciami, dokumentami, historią i zdarzeniami.
 • Tworzenie notatek dla oferty.
 • Możliwość załączania danych pośrednika prowadzącego ofertę na wydrukach i w eksportach.
 • Dopasowywanie ofert do zapytań poszukujących według wybranych kryteriów.
 • Kalkulator opłat notarialnych.
 • Słownik umożliwiający opis oferty w obcych językach, możliwość eksportu opisu obcojęzycznego na stronę www agencji.
 • Możliwość wysyłania maili oraz tworzenie wydruków w języku angielskim.

Lokalizacja nieruchomości

 • Automatyczna lokalizacja nieruchomości na mapie Google.
 • Prezentacja okolicy nieruchomości dzięki Google Street View.
 • Możliwość samodzielnej zmiany danej lokalizacji.
 • Ustawienia odrębnych adresów nieruchomości przyporządkowanych polom: ulica i ulica Internet.
 • Wybór lokalizacji nieruchomości z listy dostępnej w programie (np. ulica, miasto, gmina, powiat, województwo).
 • Miejscowości pobrane z bazy GUS oraz możliwość samodzielnego wprowadzania nowych (gminy, miejscowości, dzielnice, okolice oraz ulice).

Filtrowanie

 • Różnorodność filtrów wyszukiwania ofert i zapytań - proste i zaawansowane.
 • Szybki filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego.
 • Zapamiętywanie kryteriów filtrowania.
 • Możliwość nadawania własnych kryteriów filtrowania ofert.
 • Filtrowanie według numeru oferty, opisu oferty i innych kryteriów znajdujących się w opisie oferty.
 • Powiązywanie oferty z zapytaniem klienta poszukującego zapisywane w działaniach. Możliwość wskazania kategorii działania, czynności, rezultatu, kosztu, itp.
 • Przypisywanie ofert do zapytań i zapytań do ofert.

Wydruki

 • Rozbudowane możliwości wydruku ofert.
 • Wydruk tabelaryczny w formacie PDF i Excel.
 • Możliwość wydruku kilku ofert w formie jednego dokumentu.
 • Wydruki pojedynczych ofert.
 • Generowanie wydruków z danymi właściciela lub bez nich.
 • Wydruki ze zdjęciami z możliwością doboru zdjęć umieszczonych na wydruku.
 • Drukowanie ofert bez załączonych zdjęć.
 • Wydruki z danymi agencji, z logo i danymi kontaktowymi.
 • Automatyczne zapisywanie informacji o generowanych wydrukach.
 • Możliwość modyfikowania treści wydruków.

Wiadomości e-mail

 • Wysyłanie z programu IMO wiadomości e-mail do klientów z ofertami.
 • Odczyt ofert w treści wiadomości e-mail.
 • Możliwość wysłania oferty do wielu klientów.
 • Możliwość wysłania wielu ofert do jednego klienta.
 • Generowanie e-maili analogiczne do wydruków – z wieloma możliwościami ustawień.
 • Historia wysłanych wiadomości (osobno przyporządkowana do klienta i do oferty).
 • Automatyczne zapisywanie informacji o generowanych e-mailach.
 • Potwierdzenie wysłania e-maila.

Grafika i układ okien

 • Nowoczesna i stonowana kolorystycznie grafika.
 • Intuicyjny układ menu i okien.
 • Możliwość dostosowania do swoich potrzeb wyglądu listy ofert oraz zapytań poszukujących poprzez wybór jednego z trzech układów ekranu głównego aplikacji lub zmianę kolejności oraz widoczności wybranych kolumn z danymi.
 • Automatyczne dostosowanie układu pól do różnych rozdzielczości ekranów.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO