Program IMO

Konfiguracja eksportu ofert do Internetu

Ważne: pierwszy eksport tzw. pełny/całościowy w przypadku niektórych portali może spowodować usunięcie ofert ręcznie wprowadzonych poprzez panel użytkownika portalu.

Przed rozpoczęciem konfigurowania eksportów musisz posiadać aktywne konto w portalu. Jeśli masz już takie konto, poinformuj obsługę portalu, że posiadasz program IMO i chcesz automatycznie eksportować oferty. Otrzymasz następujące dane:

  • Adres konta FTP,
  • Login (użytkownik),
  • Hasło.

Posiadając powyższe dane wejdź do ustawień poprzez menu górne Administracja / Ustawienia eksportu

Ustawienia eksportu w menu Administracja w programie IMO

W nowym oknie pojawi się lista eksportów. Kliknij przycisk Nowy aby przejść do kreatora konfiguracji eksportu. Dla kilkudziesięciu portali zostały przygotowane szablony eksportu i w większości przypadków wystarczy postępować według następujących kroków:

  • Krok 1 - wybierz z listy rozwijanej nazwę portalu, do którego chcesz eksportować oferty lub wpisz jego nazwę,
  • Krok 2 - wpisz login i hasło otrzymane od obsługi portalu w odpowiednie pola 'Login FTP' i 'Hasło FTP',
  • Krok 3 - możesz zdecydować, które dane kontaktowe będę eksportowane wraz z ofertą z ofertą oraz czy chcesz eksportować wszystkie oferty czy tylko z wybranych kategorii, możesz też określić dla jakich agencji w programie IMO ma być widoczny eksport,
Formularz dodawania nowego eksportu
  • Krok 4 - kliknij przycisk 'Zapisz' by zapisać konfigurację eksportu, jeśli dane do eksportu będą nie prawidłowe zostaniesz o tym poinformowany stosownym komunikatem,
Popup informujący o błędnych danych do serwera FTP
  • Krok 5 - możesz zdecydować, czy zaznaczyć obecnie eksportowane oferty, aby były wysyłane również na ten portal.
Popup z zapytaniem o eksportowanie aktualnych ofert na nowo dodany portal

Jeśli na liście portali w kroku pierwszym nie znajdziesz nazwy portalu, do którego chcesz eksportować dane, wyślij z poziomu programu zgłoszenie do działu pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu górnym Pomoc / Helpdesk - pomoc IMO.

Eksporty ofert do portalu Otodom.pl

Konfiguracja eksportu ofert do portalu Otodom.pl za pomocą API oraz proces migracji eksportu ofert z FTP do API został szczegółowo opisany tutaj w sekcjach "Dodawanie eksportu do portalu OTODOM po API" oraz "Migracja eksportu ofert z FTP do API".

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO