Panel WWW

Dodawanie tagów wyszukiwania (tylko strony z projektem)

Zakładka Tagi jest dostepna tylko dla stron z projektem. W celu edycji tagów na stronie głównej konieczne jest uprzednie zalogowanie do panelu administracyjnego strony. Aby zalogować się należy otworzyć stronę główną, a następnie dopisać '/admin' za adresem strony w pasku adresu przeglądarki.

Po zalogowaniu otrzymamy widok panelu administracyjnego. Następnie udajemy się do zakładki "Tagi".

Zakładka "Tagi" w panelu WWW

Aby dodać nowy tag należy skorzystać z przycisku

Przycisk "Dodaj tag"

. W nowo otwartym panelu możemy przypisać nazwę tagu - najlepiej by bezposrednio nawiązywała do listy ofert, do której tag odniesie klienta, a także zadecydować do jakiej grupy tagów ma on należeć - wybrać już istniejącą lub stworzyć nową.

Okno do dodawania tagów

Każdy tag to odnośnik do listy ogłoszeń sprecyzowanej pod kątem wybranych kryteriów. W polu "link" należy wkleić odnosnik z pola adresu przeglądarki, który będzie do takiej listy prowadził. Chcąc dodać przykładowy tag "Mieszkania, 3 pokoje" należy w wyszukiwarce ofert na stronie ustawić filtr dostępnych ofert na mieszkania, a także liczbę pokoi na trzy. Następnie wyszukać listę ofert, a otrzymany w ten sposób adres skopiować i wkelić w to pole, po czym kliknąć przycisk "zapisz".

Pole do wpisywania odnośnika danego taga

Po zapisaniu tag pojawi się w odpowiedniej grupie na liście znajdującej się w stopce strony.

Nowo dodany tag na stronie

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO