Funkcje programu CRM IMO

Administracja programem

 • Bardzo łatwe i intuicyjne zarządzanie programem nie wymagające posiadania wiedzy informatycznej.
 • Możliwość samodzielnej konfiguracji ról pośredników w programie IMO dzięki dostępnym uprawnieniom.
 • Hurtowa zmiana prowadzącego oferty.
 • Ustawienie opcji pośrednika nadzorującego.
 • Zarządzanie filiami biura z możliwością przypisania indywidualnego znaku wodnego dla zdjęć i logo w wydrukach ofert.
 • Edycja statusów ofert nieruchomości oraz inwestycji.
 • Określanie wymaganych pól wprowadzanej oferty lub zapytania poszukującego.
 • Zarządzanie drzewem lokalizacji, nazwami miejscowości oraz ulic.
 • Konfigurowanie ustawień związanych z wykonywanymi eksportami.
 • Zarządzanie pieczątkami marketingowymi dodawanymi do zdjęć.
 • Tworzenie własnych pól niestandardowych w celu dowolnego opisywania ofert, zapytań, klientów, firm, agentów i filii.
 • Możliwość dodawania nowych nazw opcji w polach rozwijanych opisujących ofertę lub zapytania.
 • Zgłaszanie uwag do producenta programu z poziomu programu poprzez wbudowany formularz.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO