Funkcje programu CRM IMO

Zarządzanie biurem

Mechanizmy raportów, statystyk, system CRM i kalendarz do zarządzania kontaktami z klientami oraz historii zdarzeń dokonanych przez wszystkich użytkowników w programie.

Raporty

 • Raporty dotyczące pracy poszczególnych pośredników i pracowników biura sprzedaży dewelopera np. liczba spotkań w wybranym okresie czasu.
 • Historia wykonywanych czynności np. liczba nowo wprowadzonych ofert w wybranym okresie czasu, możliwość wymuszenia uzupełnienia konkretnych pól koniecznych do wprowadzenia oferty i klienta.
 • Dostęp do raportów dotyczących pracy nad daną ofertą np. zestawienie eksportów oferty na portale, zestawienie klientów, którym pokazywano ofertę.
 • Podgląd agentów zalogowanych do programu w danym momencie oraz historia pracy na ofercie.
 • Historia realizowanych wydruków, wysłanych e-maili, podglądu danych właścicieli oferty.

Statystyki

 • Możliwość sprawdzenia czynności wykonywanych w programie IMO wg. wielu kategorii i w wybranym okresie czasu.
 • Sprawdzenie jednego, kilku wybranych bądź wszystkich agentów według wybranych działów np. mieszkania sprzedaż lub domy wynajem.
 • Możliwość wydrukowania raportu.

Funkcje CRM

 • Wspomaganie kontaktów z klientami.
 • kalendarz spotkań i działań.
 • automatyczne przypomnienia o zaplanowanych zdarzeniach.
 • powiązanie modułu CRM z ofertami i zapytaniami.
 • możliwość kontroli procesu związanego z obsługą klienta.
 • repozytorium dokumentów elektronicznych, możliwość przechowywania dokumentów w dowolnym formacie.
 • personalizacja ustawień widoku dla kolumn głównego okna programu.
 • możliwość zarządzania uprawnieniami nadawanymi poszczególnym agentom.

Historia zdarzeń

 • Zapisywanie zdarzeń przypisanych do danej oferty i do zapytania (kontaktów, prezentacji, spotkań itp.).
 • Automatyczny zapis w historii wysłanych wiadomości e-mail oraz wygenerowanych wydruków ofert.
 • Automatyczny zapis eksportów wykonanych na każdy z portali.
 • Sprawdzanie podglądu ważnych danych, np. podgląd danych osobowych klienta.
 • Historia pokazująca wszelkie działania związane z daną ofertą.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO