Panel WWW

Edycja banera na stronie głównej

W celu edycji banera na stronie głównej konieczne jest uprzednie zalogowanie do panelu administracyjnego strony. Aby zalogować się należy otworzyć stronę główną, a następnie dopisać '/admin' za adresem strony w pasku adresu przeglądarki.

Po zalogowaniu otrzymamy widok panelu administracyjnego. W pierwszej kolejności wybieramy opcję 'Pliki' po lewej stronie i przyciskiem 'Przeglądaj' wybieramy z dysku twardego naszego komputera plik do dodania (zdjęcie oferty do banera).

Zakładka pliki w panelu WWW

Przed dodaniem nowej oferty do banera warto sprawdzić pod jakim numerem występuje na stronie. Numer ten jest identyczny z numerem w IMO, jednak najszybciej sprawdzi się go wchodząc w ofertę na stronie. Będzie on przydatny w dalszej części instrukcji.

Dane i numer oferty

Po dodaniu plików możemy przejść do ustawień samego banera - opcja 'Baner' w menu po lewej stronie. W nowym oknie wybieramy zielony przycisk

Zielony przycisk "Dodaj"

i z listy wgranych już na stronę zdjęć wybieramy właściwy plik. Pod miejscem wyboru pliku widnieje pole, w którym należy wprowadzić wcześniej wspomniany numer oferty.

Zakładka Baner w panelu WWW
Modal do dodawania pozycji w sliderze
Reszta pól modalu dodawania pozycji w sliderze

Po zatwierdzeniu nowe zdjęcie pojawi się na liście jak również będzie widoczne na stronie głównej. Na stronie ustawień banera możemy zdecydować o tym, w jakiej kolejności obrazy na banerze będą wyświetlane - służą do tego strzałki

Zielona strzałka w góre

oraz

Zielona strzałka w dół

jak również możemy wyłączyć widoczność wybranych slajdów według potrzeby przyciskiem

Przełącznik On/Off

.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO