Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Possible spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Drzewieckiego 7/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290593, REGON 340370587, NIP 956-22-09-543.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo daneosobowe@imo.pl
 • telefonicznie 22-211-21-15
 • pisemnie Possible Sp. z o.o., ul. Drzewieckiego 7/21, 87-100 Toruń

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione. Są to dane które podali Państwo w formularzu kontaktowym zawartym na naszej stronie internetowej.

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter.

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem
 • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
 • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty powiązane np. Multiplatform Sp. z o.o.,
 • podmioty świadczące usługi:
  • księgowe,
  • hostingowe,
  • windykacyjne,
  • obsługi telefonicznej i elektronicznej,
  • marketingowe,
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe
 • Amer Robert Niedziński z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ulicy Sosnowej 8, 05-807 Podkowa Leśna, NIP 5341812227 w przypadku zgłoszenia zainteresowania usługami Amer.

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyt na naszej stronie internetowej

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics, systemu reklamowego Google Ads oraz systemu przeciwspamowego Google reCAPTCHA dostarczanych przez Google Inc. („Google”)

Google ma dostęp do danych użytkowników gromadzonych przez niniejszą witrynę i będzie używać tych danych zgodnie z polityką opisaną na stronie:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie skorzystania z naszej oferty.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.

Polityka cookies

Strona www.imo.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

Korzystając ze strony www.imo.pl akceptują Państwo naszą Politykę Cookies.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO