Program IMO

Konfiguracja statusów ofert i zapytań

Program IMO umożliwia zarządzanie nazwami i kolorami statusów ofert i zapytań. Nie istnieje możliwość przypisania wybranym statusom ofert funkcji automatycznego zaznaczania lub odznaczania eksportu ofert do portali ogłoszeniowych. Aby skonfigurować statusy wejdź do ustawień poprzez menu górne "Administracja" -> "Statusy".

Modal do edycji statusów

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO