Program IMO

Ustawienia uprawnień agentów

Wejdź do ustawień poprzez menu górne: "Administracja" -> "Grupy uprawnień".

Grupy uprawnień w menu Administracja w programie IMO

Konfiguracja uprawnień agentów jest istotna przede wszystkim gdy zatrudniasz innych pośredników i chcesz aby nie posiadali oni dostępu nie tylko do funkcji administracyjnych, ale także do innych wybranych przez Ciebie funkcji np. usuwania ofert.

Domyślnie w programie istnieje kilka grup, ale możesz samodzielnie tworzyć własne i zapisywać pod dowolną nazwą np. Agenci, Doradcy, Managerowie.

Konfiguracja wybranego zestawu uprawnień składa się z dwóch kroków:

  1. Przypisywanie loginów do grup - kliknij podwójnie w nazwę grupy (lub kliknij przycisk "Edytuj" przy wybranej grupie) na liście "Role użytkowników", a następnie w górnej części okna przypisz agentów do wybranej grupy przenosząc ich z kolumny "Nieprzypisani do roli" do kolumny "Przypisani do roli".
  2. Konfigurowanie uprawnień grupy - po wybraniu grupy w sekcji "Uprawnienia użytkowników" znajduje się lista uprawnień podzielona na kategorie. Po rozwinięciu wybranej kategorii możesz włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie zaznaczając wybraną kategorię. Zalecamy ostrożność w przypadku stosowania opcji nadawania wszystkich uprawnień z listy - np. uprawnienie do hurtowego usuwania ofert wiąże się z możliwością bezpowrotnego usunięcia ofert z list.

Ważne: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.

Jeśli nie masz pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie wyślij z poziomu programu pytanie do działu pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu górnym "Pomoc" -> "Helpdesk - pomoc IMO".

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO