Program IMO

Eksport oferty do wybranych portali

W celu publikacji oferty na wybranym portalu należy otworzyć ogłoszenie i przejść w nim do ostatniej zakładki "Eksporty". Oznaczenie portalu na liście równoznaczne jest z przypisaniem oferty do eksportu. >

Zaznaczenie opcji "Zakaz publikacji" równoznaczne jest z odpisaniem oferty z eksportu i wysłaniem dyspozycji do portali o usunięciu oferty z publikacji.

Zaznaczenie wszystkich eksportów w ofercie odbywa się poprzez zaznaczenie pola dostępnego w nagłówku tabeli.

Zakładka do eksportu oferty

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO