Korzyści

Dla właściciela biura i dewelopera

  • Możliwość konfiguracji ról użytkowników programu za pomocą systemu uprawnień.
  • Udostępnienie wszystkich funkcjonalności programu IMO w jednym pakiecie umożliwia rozwój agencji bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • System zdarzeń rejestruje wszystkie operacje na ofertach i klientach dzięki czemu właściciel ma dostęp do działań prowadzonych przez pośredników.
  • Mechanizm sprawdzania logowania umożliwia właścicielowi kontrolę czasu pracy pośrednika.
  • Pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO – dzięki pracy z programem IMO nie ponosisz ryzyka związanego z niewypełnieniem warunków ochrony danych osobowych w zakresie ich przechowywania.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO