Program IMO

Najczęściej zadawane pytania na temat programu IMO

W przypadku portali płatnych należy samodzielnie zarejestrować konto dla biura nieruchomości, a w przypadku niektórych portali dodatkowo podpisać umowę współpracy.

W przypadku portali bezpłatnych wystarczy sama rejestracja konta.

Posiadając konto w portalu i podpisaną umowę współpracy, należy uzyskać od obsługi portalu dane służące do skonfigurowania eksportu w programie IMO. Część portali udostępnia te dane automatycznie po zakończeniu procesu rejestracji konta lub umożliwia ich pobranie w dowolnym momencie po zalogowaniu do konta pośrednika w portalu.

Konfigurację eksportu w programie IMO wykonuje się jednorazowo dla każdego portalu. Można ją wykonać samodzielnie według instrukcji lub zlecić konsultantowi pomocy technicznej programu IMO wysyłając dane do serwera FTP poprzez formularz zgłoszeniowy Helpdesk ('Pomoc' -> 'Helpdesk - pomoc IMO' w IMO) lub mailem na adres pomoc@imo.com.pl

Eksporty do portali ogłoszeniowych wykonywane są przez program automatycznie przez całą dobę.

Wysyłka do portali odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy pośrednik wykona zapis/aktualizację oferty w programie IMO.

Okres pomiędzy czasem zapisu oferty w IMO a fizyczną wysyłką eksporty to średnio kilka minut do godziny, czyli szybciej niż większość portali przetwarza nowe dane w eksportach automatycznych.

Konsultant pomocy technicznej programu IMO pomaga pośrednikom w obsłudze oraz zrozumieniu zasad działania funkcji programu. Konsultant posiada dostęp do programu wyłącznie poprzez interfejs graficzny, tj. nie ma bezpośredniego dostępu do bazy danych oraz kodu źródłowego aplikacji.

Pomoc techniczna nie obejmuje czynności polegających na wykonywaniu zmian bezpośrednio z poziomu bazy IMO czy też modyfikacji działania funkcji programu na indywidualne życzenie Klientów.

Wsparcie techniczne jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00,

tel: +48 (22) 203 62 03 oraz +48 790 840 230.

Login i hasło do IMO oraz inne dane takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres E-mail można zmienić w 'Administracja' -> 'Użytkownicy' lub przechodząc do edycji profilu (ikonka profilu w prawym górnym oknie programu -> 'Profil').

Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem "Zapisz".

Dokładny adres nieruchomości ze wskazaniem numeru domu i lokalu znajduje się w zakładce "Ogólne".

Dokładny adres nieruchomości nie jest wysyłany do portali ogłoszeniowych i strony WWW.

W IMO są dwa pola dla nazwy ulicy:

"Ulica" - tylko do wiadomości pośrednika

"Ulica dla portali" - wykorzystywana do eksportów.

Tylko nazwa z pola "Ulica dla portali" jest wysyłana do portali ogłoszeniowych i strony WWW.

Ponadto jeśli nie jest ono uzupełnione wówczas mapa w portalach i na stronie WWW będzie wskazywać przybliżone położenie nieruchomości.

Jeśli pole "Ulica dla portali" zostanie uzupełnione wówczas w portalach pojawi się nazwa ulicy a położenie nieruchomości na mapie zostanie ustawione na środku ulicy.

Dodatkowo, można skorygować położenie nieruchomości prezentowane na mapie w portalach i na stronie WWW. W tym celu należy w szczegółach oferty kliknąć przycisk "Mapa", następnie przejść do zakładki "Lokalizacja dla portali" gdzie jest możliwość zmiany położenia markera wskazującego lokalizację nieruchomości.

Istnieje także funkcja automatycznego przepisywania nazwy z pola "Ulica" do pola "Ulica dla portali". Można to zrobić w Administracja -> 'Ustawienia IMO -> zakładka "Internet" -> 'Przepisywanie wybranej ulicy do pola "Ulica dla portali".

Pośrednik zawsze sam zawiera umowę/rejestruje konto w portalu i otrzymuje dane do eksportu. Przy zmianie programu jest tak samo, należy skontaktować się z obsługą każdego z portali, poinformować, że zmienili Państwo program X na IMO i proszą o przesłanie danych do eksportu.

Takie dane można przesłać naszej pomocy technicznej w celu ustawienia eksportów lub wprowadzić nowy portal samodzielnie do programu.

Eksport dla portalu OLX.pl (dawniej tablica.pl) został wyłączony. Decyzją administracji portalu żaden program nie może eksportować bezpośrednio ofert na OLX.pl.

Agencje wysyłające oferty na portal otodom.pl mają możliwość z poziomu portalu przesłać swoje oferty również na portal OLX.pl. Po więcej informacji na ten temat proszę kontaktować się bezpośrednio z portalem otodom.pl.

IMO nie jest programem do tworzenia grafiki. Plan należy przygotowywać w przeznaczonym do tego programie graficznym, natomiast w IMO można zaznaczyć zdjęcie dodane do oferty jako plan. Wówczas na portalach obsługujących tą funkcjonalność będzie ono figurować jako rysunek architektoniczny w dodatkowym dziale w widoku ogłoszenia. Zdjęcie zostanie również umieszczone w osobnej galerii na stronach WWW przygotowanych przez nasz zespół.

Przy wyłączeniu takiego wymogu („Administracja” -> „Wymagane pola”) jest to możliwe, jednak część portali nie przyjmie tej treści i zwróci ofertę, a część opublikuje ją z komunikatem „proszę o kontakt” zamiast kwoty.

Opcja taka jak najbardziej występuje. Wystarczy utworzyć duplikat danej oferty i w trybie edycji zamienić typ transakcji – tak, aby oferta bazowa cały czas była w swoim dziale, a kopia przeniosła się np. do działu wynajmu. Wówczas oferty są identyczne, jednak działają oddzielnie i zmiany wprowadzone w pierwszej nie odnoszą skutku na drugiej.

Istnieje możliwość edycji pól wybieralnych w programie IMO. Wystarczy wejść w 'Administracja' -> 'Słowniki' by mieć dostęp do wszystkich wyrażeń dostępnych w polach wyboru.

Po wybraniu kategorii pod listą słów pojawi się opcja 'Dodaj'. Jej wybranie pozwoli wprowadzić nową wartość dla konkretnego pola. Zawsze przy określaniu nowych wyrażeń należy wskazać wartość kanoniczną. W przypadku pól wysyłanych do Internetu (których zawartość jest publikowana przez portale) należy wybrać wartość najbardziej bliskoznaczną.

W przypadku pól dotyczących klientów poszukujących czy też właścicieli nieruchomości wartości z pól nie są nigdzie publikowane, zatem wartość kanoniczna nie ma wielkiego znaczenia.

Z programu IMO można korzystać zarówno na desktopie jak i urządzeniach mobilnych. Program automatycznie dopasuje się do rozdzielczości urządzenie i pozwoli na komfortową pracę z bazą danych ofert oraz zapytań. Dodatkowo, dla urządzeń mobilnych działających pod kontrolą systemu Android umożliwiamy korzystanie z dedykowanej aplikacji IMO dostępnej do pobrania ze Sklepu Google. Aplikacja pozwala między innymi na przeglądanie bazy ofert w trybie offline (po wcześniejszym zapisaniu ofert na urządzeniu) oraz dodawaniu notatek dotyczących połączeń telefonicznych z klientami.

Więcej na temat aplikacji mobilnej przeczytają Państwo tutaj.

Na chwilę obecną aplikacja mobilna IMO działa tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych opartych o system operacyjny Android. Aplikacja nie jest dostępna dla systemu operacyjnego iOS ale niewykluczone, że w przyszłości pojawią się wersje również na tą platformę.

Program IMO nie współpracuje z przeglądarką Internet Explorer z uwagi na zastrzeżenia użytkowników Internetu odnośnie aspektów takich jak bezpieczeństwo, wydajność i zużycie zasobów komputera oraz poziom zaawansowania technologicznego. Zachęcamy do korzystania z przeglądarek Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Kompresja zdjęć mogąca występować przy dodawaniu zdjęć do IMO jest zjawiskiem normalnym - portale, na które eksportowane są oferty dokonują swojej kompresji przy dodawaniu ręcznym zdjęć, przy eksporcie automatycznym ta czynność jest pomijana z uwagi na wcześniejszą kompresję w programie IMO. Rozmiar zdjęć jest również dostosowywany do wymogów portali, tak więc wrzucanie zdjęć w bardzo dużej rozdzielczości nie poprawi jakości zdjęć na portalu.

Opisane działanie programu IMO nie jest błędem. Oferta dodana przez filię A pozostaje przypisana do filii A nawet gdy zmieni się jej prowadzącego na agenta z filii B. Możliwość edycji agencji prowadzącej doprowadzałaby do zamieszania i koniecznym byłoby przywracanie ofert z kopii bezpieczeństwa baz danych. Niezmienność tych danych może pomóc w jej późniejszym odszukaniu.

W takiej sytuacji należy postępować według poniższego schematu:

  1. Jeśli od dodania/edycji oferty nie minęło 60 minut należy poczekać, ew. sprawdzić, czy dana oferta została na pewno zaznaczona do eksportu na wybrany portal (zakładka 'Eksporty' dostępna w widoku szczegółowym oferty) lub też sprawdzić czy wyszedł już eksport na portal zawierający zmianę (data oraz godzina w polu 'Data ostatniego eksportu' w zakładce 'Eksporty'. Data eksportu powinna być późniejsza niż data wprowadzonej zmiany. Należy przy tym pamiętać, że część portali musi jeszcze wprowadzić zmiany wynikające z eksportu.

  2. Jeśli od dodania/edycji oferty minęło więcej czasu należy również odwiedzić zakładkę 'Zdarzenia' dostępną w widoku szczegółowym oferty: 'Więcej'-> 'Zdarzenia' -> tabela 'Eksporty'. Jeśli oferta ma jakieś braki, przez które nie może zostać opublikowana na portalach, pojawi się tam stosowny komunikat.

  3. Konto na serwerze FTP jest nieaktywne - należy sprawdzić, czy konto na danym portalu jest aktywne, jeśli tak to należy skontaktować się z obsługą tego portalu w celu aktywacji konta bądź wydania do niego nowych danych.

Nie da się bezpośrednio ograniczyć dostępu poszczególnym agentom - można jedynie ustawić, by agenci nie mogli wysyłać ofert od razu po ich dodaniu (może to wówczas zrobić administrator i zdecydować czy ma być dodawana również na portal X).

Aby ograniczyć uprawnienia dotyczące eksportu ofert należy wejść w 'Administracja' -> 'Grupy uprawnień'. Proszę przejść do edycji roli użytkowników - tutaj wybieramy tą grupę, dla której eksport do Internetu będzie niedostępny. Po kliknięciu ikony edytuj należy przypisać użytkowników do grupy (jeśli wcześniej się w niej nie znajdowali) a następnie przejść do edycji uprawnień. W pozycji 'Uprawnienia użytkowników' z katalogu 'Oferty' należy odznaczyć pozycję 'Eksport oferty do internetu' (tak samo postąpić również w katalogu uprawnień ‘Oferty-Własne’ oraz ‘Oferty-Filia’). Po odznaczeniu uprawnienia należy zapisać zmiany. Konsekwencją tego działania będzie ukrycie zakładki "Eksporty" dla wybranych użytkowników a tym samym odebranie możliwości przypisania oferty do eksportu.

Jest taka możliwość. Można to zrobić na trzy sposoby - dwa bezpośrednio w IMO a jeden na własną rękę:

- Wystarczy włączyć w IMO opcję 'Znak wodny' znajdującą się w 'Ustawienia IMO' i zapisać zmiany - po tej operacji wystarczy dodać potrzebne zdjęcia (na których ma znajdować się znak wodny). Po dodaniu potrzebnych zdjęć wystarczy dezaktywujemy opcję 'Znak wodny' by dalej nie nanosiła się na nowe zdjęcia.

lub

- Dodać znak wodny jako pieczątkę - znak wodny nie będzie przezroczysty, ale jest to o wiele prostsze. Wystarczy wejść w 'Administracja' - 'Pieczątki' i dodać z dysku plik graficzny z logiem. Następnie wystarczy wejść w ofertę, którą mamy opatrzyć logiem i wejść w 'Edycję' pod każdym ze zdjęć. Tam wystarczy wejść w 'Pieczątki' i dodać znak wodny według uznania oraz zapisać zmiany.

Ewentualnie:

- Dodać ręcznie znak wodny na zdjęcia bezpośrednio przez komputer w programie graficznym.

Sugerujemy drugą opcję, przy czym najlepiej mieć gdzieś kopie oryginalnych zdjęć (np. jako spakowane pliki dodane do dokumentów oferty w IMO).

Przy dodawaniu nowych ofert przez program IMO portal otodom.pl wymaga bezwzględnie zamieszczenia zdjęć do oferty. Bez przynajmniej jednego zdjęcia portal odrzuci ofertę bez podania przyczyny w komunikacie zwrotnym. Należy pamiętać, że samo dodanie fotografii nie oznacza wysłania ich na portale. Po dodaniu zdjęć należy przejść do zakładki 'zdjęcia'. W nowym oknie można zaznaczyć od razu eksport wszystkich zdjęć (przycisk 'publikuj wszystkie') lub pojedynczo we pod każdym z nich zaznaczyć opcję 'publikuj w internecie' i zapisać zmiany. Zdjęcia te muszą też być co najmniej wielkości 400x300, w przeciwnym przypadku portal traktuje taką ofertę jako pozbawioną zdjęć.

Portal w przypadku publikacji domów oraz mieszkań wymaga bezwzględnie podania liczby pokoi.

Stworzenie listy ofert jest opcją pokrewną z wydrukiem pozycji do pliku PDF. Za każdym razem procedura jest identyczna. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas oferty na liście, wybrać przycisk drukarki i ustawić zaznaczony styl wydruku jako 'tabelaryczny'. Następnie wystarczy wybrać opcję 'Drukuj', wskazać kolumny dla tabeli i po przejściu do podglądu wydruku zmienić format znajdujący się po prawej stronie z PDF na XLS, po czym skorzystać z ikon dyskietek (domyślnie zapis oraz zapis i natychmiastowe otwarcie). Oferty zostaną zapisane w pliku programu Excel.

Wybrane portale umożliwiają prezentację zdjęcia agenta prowadzącego obok danych kontaktowych przy ofercie. Zdjęcia agentów dodaje się bezpośrednio w portalu po uprzednim zalogowaniu na konto biura nieruchomości i przejściu do edycji ustawień profilu wybranego agenta. Po przypisaniu zdjęcia, będzie ono widoczne przy każdej ofercie danego agenta prowadzącego.

Zdjęcie dodane w programie IMO przedstawiane jest tylko i wyłącznie w danych agenta prezentowanych podczas wydruku szczegółowego oferty lub też przy wysyłce oferty drogą mailową przy wybraniu edytowalnej wiadomości mailowej. Nie jest ono eksportowane do portali.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO