Konfiguracja eksportu ofert do Internetu

Ważne: pierwszy eksport tzw. pełny/całościowy w przypadku niektórych portali może spowodować usunięcie ofert ręcznie wprowadzonych poprzez panel użytkownika portalu.

Przed rozpoczęciem konfigurowania eksportów musisz posiadać aktywne konto w portalu. Jeśli masz już takie konto, poinformuj obsługę portalu, że posiadasz program IMO i chcesz automatycznie eksportować oferty. Otrzymasz następujące dane:

  • adres konta FTP,
  • login (użytkownik),
  • hasło,
  • niektóre portale prześlą Ci także tzw. kod offline (np. dom.gratka.pl).

Eksport do Gumtree wyjątkowo ustawić może tylko obsługa pomocy IMO.

Posiadając powyższe dane wejdź do ustawień poprzez menu górne Administracja / Ustawienia eksportu do Internetu.

Szybki-start/pierszekroki4.png

W nowym oknie pojawi się lista eksportów. Kliknij przycisk Nowy aby przejść do kreatora konfiguracji eksportu.
Dla kilkudziesięciu portali zostały przygotowane szablony eksportu i w większaości przypadków wystarczy postępować według następujących kroków:

  • Krok 1 - wybierz na liście rozwijanej nazwę portalu, do którego chcesz eksportować oferty,
  • Krok 2 - wpisz login i hasło otrzymane od obsługi portalu - jeśli podasz poprawne dane, po kliknięciu "Dalej" przejdziesz do trzeciego kroku; w przypadku błędnych danych pojawi się komunikat informujący o błędzie,
  • Krok 3 - możesz zdecydować, które dane kontaktowe będę eksportowane wraz z ofertą,
  • Krok 4 - możesz zdecydować, czy chcesz żeby oferty, które już są wprowadzone do programu zostały automatycznie uwzględnione w eksporcie na ten portal oraz określić, czy oferty mają być wysyłane dla wszystkich filii czy tylko dla wybranej,
  • Krok 5 - jest to podsumowanie poprzednich kroków - jeśli chcesz zmienić jakieś ustawienie, możesz przejść do dowolnie wybranego kroku klikając w jego nagłówek.

kreator eksportu ofert na portale - program IMO

Jeśli na liście portali w kroku pierwszym nie znajdziesz nazwy portalu, do którego chcesz eksportować dane, wyślij z poziomu programu zgłoszenie do działu pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu górnym Pomoc / Helpdesk - pomoc IMO.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji