Co powinieneś wiedzieć, aby założyć biuro nieruchomości?

wymagania do założenia biura nieruchomości

05.07.2023

Co powinieneś wiedzieć, aby założyć biuro nieruchomości?

Założenie biura nieruchomości to krok, który wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i zaangażowania. Prowadzenie takiej działalności może być satysfakcjonujące, jednak wymaga spełnienia szeregu formalności oraz przygotowania odpowiedniej strategii biznesowej. Jak otworzyć agencję nieruchomości i co trzeba wziąć pod uwagę?

Jak otworzyć biuro nieruchomości w Polsce?

Pierwszym krokiem do założenia biura nieruchomości jest dokładna analiza lokalnego rynku. Istotne jest zrozumienie popytu i podaży nieruchomości w wybranym regionie, analizowanie trendów rynkowych, cen nieruchomości oraz preferencji klientów. Warto również przeprowadzić badanie konkurencji – ilu już działa pośredników, jakie usługi oferują oraz jakie są ich mocne i słabe strony.

Badanie rynku w branży nieruchomości

Aby zbadać lokalny rynek nieruchomości, należy dokładnie zapoznać się z docelowym regionem. Przydatne w tym celu będą raporty przygotowywane przez firmy i instytuty analityczne, które dostarczają szczegółowych danych na temat:

 • sytuacji na rynku nieruchomości,
 • trendów cenowych,
 • preferencji klientów na danym obszarze.

W Polsce dostępne są raporty publikowane przez strony rządowe oraz ośrodki analityczno-badawcze takie jak Centrum AMRON. Osoba, która zastanawia się, jak otworzyć biuro nieruchomości, może uzyskać z nich informacje dotyczące średnich cen lokali mieszkalnych, gruntów, obiektów budowlanych oraz powierzchni użytkowych.

Przykładowo: według Instytutu Miast i Regionów najwyższymi wartościami cen lokali o charakterze mieszkalnym w 2021 roku wyróżniały się następujące województwa:

 • mazowieckie – 8341 zł za m2,
 • małopolskie – 7994 zł za m2,
 • pomorskie – 7415 zł za m2.

Oznacza to, że potencjalni inwestorzy w tych regionach powinni przygotować się na wyższe koszty zakupu nieruchomości, co może wpłynąć na strategię cenową biura. Wyższe ceny mogą również sugerować większy popyt i potencjalnie większe zyski, ale jednocześnie wymagają większego kapitału początkowego.

Dobrym źródłem informacji na temat grupy docelowej mogą być dane z Urzędu Statystycznego, przypisanego do konkretnego miasta. W ten sposób można uzyskać konkretne dane demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie czy zarobki mieszkańców.

Jak założyć agencję nieruchomości? Formalności i regulacje prawne

Jeśli wszystkie niezbędne dane dotyczące rynku, konkurencji i potencjalnych klientów zostały zebrane – można przejść do formalności. Założenie biura nieruchomości wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej. W Polsce najczęściej wybieranymi formami prawnymi są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.).

Każda z tych form ma swoje zalety i wady, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby wybrać najodpowiedniejszą opcję. Należy pamiętać, że jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować w CEIDG, z kolei spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS.

Ważnym aspektem prowadzenia agencji jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Należy pamiętać, że szkody związane z zapłatą kar umownych lub powstałe na skutek działań terrorystycznych/wojennych, a także wynikające ze zniszczenia rzeczy należących do krewnych (linia prosta i boczna) nie są uwzględnianie.

Kody PKD dla biura nieruchomości

W przypadku zakładania biura nieruchomości konieczne jest przypisanie odpowiednich kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które określają rodzaj działalności gospodarczej. Dla agencji nieruchomości najważniejsze kody to:

 • 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
 • 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Do posługiwania się kodami PKD są zobowiązane osoby, które prowadzą JDG i są wpisane do CEIDG, a także wszystkie podmioty, na których ciąży obowiązek wpisu do KRS.

Kto może założyć biuro nieruchomości?

Nie ma większych wymagań formalnych wobec przedsiębiorcy, który planuje otworzyć agencję nieruchomości. Właścicielem może zostać każda osoba, która wykupiła wcześniej wspomniane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Od 2014 roku nie ma również obowiązku posiadania licencji zawodowej. Dodatkowo nie jest wymagane ukończenie szkoły wyższej.

Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z edukacji i szkoleń. Warto, aby każda osoba, która jest zainteresowana założeniem takiej działalności, miała wystarczającą wiedzę na temat prawa, ekonomii i sytuacji gospodarczej w Polsce.

Bibliografia:

 1. Główny Urząd Statystyczny, Obrót nieruchomościami w 2021 roku. 2022.
 2. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/analizy-polskiego-rynku-nieruchomosci [dostęp: 23.05.24]
 3. https://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/68.31.Z.html [dostęp: 23.05.24]

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO