Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową prowadzoną pod adresem www.imo.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100) Rynek Nowomiejski 7/10, (dalej zwaną Operatorem).

Administratorem danych Użytkowników jest Operator. Dane Użytkowników są przetwarzane przez Opertatora w celu świadczenia przez Witrynę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Witryny, a także świadczeniem usług przez Operatora.

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji podczas korzystania z Witryny i dokonywania czynności w ramach funkcjonalności Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Polityka cookies - jakie dane zbiera Operator w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz adresów IP.
 2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych, związanych tylko z moderacją zgłoszeń z formularzy kontaktowych i administracją serwerem naszego Witryny.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100) Rynek Nowomiejski 7/10.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie dane zbiera Witryna podczas rejestracji i korzystania z formularzy?

Witryna będzie od Państwa zbierała następujące dane w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwę firmy,
 3. adres E-mail,
 4. numer telefonu,
 5. lokalizację rynku działalności firmy.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla dokonania np. zgłoszenia chęci otrzymania dostępu do wersji demonstracyjnej wybranych produktów lub usług.
Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres E-mail: .

Marketing Witryny

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym, podany przez Państwa adres E-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Operatora lub partnerów Witryny. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres E-mail: .

Udostępnienie informacji

Dane, które podaliście Państwo podczas korzystania z Witryny i, na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Witryny.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a Witryną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu zapewnienia niezbędnych warunków technicznych do działania Witryny i zapewnienia trwałości danych, Witryna może kopiować, zwielokrotniać dane i przechowywać je na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Witryny.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Operator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Operator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych w ramach Witryny, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres E-mail: .

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo hyperlinki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji pod adresem: .

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości