Google API limited use disclosure

IMO's use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

Używanie i przekazywanie przez IMO informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej innej aplikacji będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsu API Google (Google API Services User Data Policy), w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Eksport do portali ogłoszeniowych

IMO oferuje eksport zarówno do płatnych jak i bezpłatnych portali ogłoszeniowych

Loga portali współpracujących z IMO