Bezpłatny system wymiany ofert

O IMOMLS

IMOMLS to ogólnopolski system wymiany ofert nieruchomości otwartych i na wyłączność wyłącznie pomiędzy użytkownikami programu IMO. Dostęp do systemu jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników Programu IMO. IMOMLS dzięki wykorzystaniu funkcji zaproszeń, umożliwia nawiązanie współpracy z biurami i deweloperami z regionu jak i z całej Polski. Uczestnik systemu sam decyduje o tym, z kim chce wymieniać się ofertami, które oferty udostępni innym biurom i na jakich zasadach. Wymiana ofert rozpoczyna się po zaakceptowaniu zaproszenia otrzymanego od danego biura i udostępnieniu ofert własnych. System umożliwia wyszukiwanie według lokalizacji i nazwy biur nieruchomości i deweloperów potencjalnie zainteresowanych współpracą. Oferty z systemu IMOMLS mogą zostać przeniesione do bazy głównej programu IMO dzięki czemu pośrednik będzie mógł operować na tych danych w bardzo szerokim zakresie (filtrowanie, kojarzenie ofert, prezentacja klientom itp.)

Wykorzystanie systemu IMOMLS umożliwia:

 • pracę z systemem bezpośrednio z poziomu programu IMO poprzez przeglądarkę internetową z każdego miejsca gdzie jest dostęp do Internetu,
 • zacieśnienie współpracy między biurami oraz pomiędzy biurami i deweloperami,
 • wymianę ofert otwartych i na wyłączność z biurami z rynku lokalnego jak i krajowego
 • dostęp do baz ofert nieruchomości posiadanych przez inne współpracujące agencje i deweloperów,
 • powiększenie posiadanej bazy o nowe oferty nieruchomości,
 • przedstawianie klientom atrakcyjnych ofert pozyskanych dzięki wymianie,
 • podniesienie wskaźnika sfinalizowanych transakcji dzięki większej ilości ofert do prezentacji.

Funkcjonalności systemu IMOMLS:

 • integracja z programem IMO dla biur nieruchomości i deweloperów,
 • wymiana ofert otwartych i na wyłączność,
 • samodzielny wybór ofert przeznaczonych do wymiany,
 • możliwość bezpośredniego przeniesienia ofert z kartoteki IMOMLS do IMO,
 • filtrowanie i przenoszenie wybranych ofert do bazy głównej programu IMO,
 • automatyczne dopasowywanie ofert w bazie IMO pozyskanych z systemu IMOMLS do zapytań klientów,
 • wyszukiwanie według lokalizacji ofert, które inne biura lub deweloperzy przeznaczyły do wymiany,
 • wyszukiwanie konkretnej agencji lub agenta, w celu rozpoczęcia współpracy,
 • funkcja zaproszeń umożliwiająca podjęcie współpracy z wybranymi agencjami.
Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości