Bezpłatny system wymiany ofert

Nawiązywanie współpracy

IMOMLS umożliwia wyszukiwanie biur według lokalizacji i nazwy, a także konkretnych pośredników, z którymi biuro planuje podjąć współpracę.

Warunkiem niezbędnym umożliwiającym wymianę ofert z innym biurem jest nawiązanie współpracy. Można to zrobić poprzez zaproszenie biura do współpracy albo zaakceptowanie zaproszenia otrzymanego od innego biura (jeżeli to ono zaprasza).

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości