Program
dla biur nieruchomości i deweloperów

Najczęściej zadawane pytania na temat programu IMO

 • 1. Co muszę zrobić, aby eksportować oferty do portali ogłoszeniowych?

  W przypadku portali płatnych należy samodzielnie zarejestrować konto dla biura nieruchomości, a w przypadku niektórych portali dodatkowo podpisać umowę współpracy.

  W przypadku portali bezpłatnych wystarczy sama rejestracja konta.

  Posiadając konto w portalu i podpisaną umowę współpracy, należy uzyskać od obsługi portalu dane służące do skonfigurowania eksportu w programie IMO. Część portali udostępnia te dane automatycznie po zakończeniu procesu rejestracji konta lub umożliwia ich pobranie w dowolnym momencie po zalogowaniu do konta pośrednika w portalu.
  Konfigurację eksportu w programie IMO wykonuje się jednorazowo dla każdego portalu. Można ją wykonać samodzielnie według instrukcji lub zlecić konsultantowi pomocy technicznej programu IMO wysyłając dane do serwera FTP poprzez formularz zgłoszeniowy HelpDesk ('Pomoc' -> 'HelpDesk Pomoc Techniczna' w IMO) lub mailem na adres pomoc@imo.com.pl

 • 2. Jak często moje oferty wysyłane są do portali ogłoszeniowych?

  Eksporty do portali ogłoszeniowych wykonywane są przez program automatycznie przez całą dobę.
  Wysyłka do portali odbywa się automatycznie za każdym razem, gdy pośrednik wykona zapis/aktualizację oferty w programie IMO.
  Okres pomiędzy czasem zapisu oferty w IMO a fizyczną wysyłką eksporty to średnio kilka minut do godziny, czyli szybciej niż większość portali przetwarza nowe dane w eksportach automatycznych.

 • 3. Jaki jest zakres pomocy technicznej?

  Konsultant pomocy technicznej programu IMO pomaga pośrednikom w obsłudze oraz zrozumieniu zasad działania funkcji programu. Konsultant posiada dostęp do programu wyłącznie poprzez interfejs graficzny, tj. nie ma bezpośredniego dostępu do bazy danych oraz kodu źródłowego aplikacji.

  Pomoc techniczna nie obejmuje czynności polegających na wykonywaniu zmian bezpośrednio z poziomu bazy IMO czy też modyfikacji działania funkcji programu na indywidualne życzenie Klientów.

  Wsparcie techniczne jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00, tel: +48 (22) 203-6-203.

 • 4. Jak mogę zmienić dane do logowania w IMO?

  Login i hasło do IMO oraz inne dane takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres E-mail można zmienić w Administracja -> Agenci i Agencje.
  Zmiany należy zapisać niebieskim przyciskiem "Zapisz".

 • 5. Gdzie jest dokładny adres nieruchomości?

  Dokładny adres nieruchomości ze wskazaniem numeru domu i lokalu znajduje się w zakładce "Właściciel".
  Dokładny adres nieruchomości nie jest wysyłany do portali ogłoszeniowych i strony WWW.

 • 6. Co to jest Ulica Internet?

  W IMO są dwa pola dla nazwy ulicy:
  "Ulica" - tylko do wiadomości pośrednika
  "Ulica Internet" - wykorzystywana do eksportów.
  Tylko nazwa z pola "Ulica Internet" jest wysyłana do portali ogłoszeniowych i strony WWW.
  Ponadto jeśli nie jest ono uzupełnione wówczas mapa w portalach i na stronie WWW będzie wskazywać przybliżone położenie nieruchomości.
  Jeśli pole "Ulica Internet" zostanie uzupełnione wówczas w portalach pojawi się nazwa ulicy a położenie nieruchomości na mapie zostanie ustawione na środku ulicy.

  Można dodatkowo skorygować położenie nieruchomości prezentowane na mapie w portalach i na stronie WWW. W tym celu należy w szczegółach oferty kliknąć niebieski przycisk "Mapa", następnie przejść do zakładki "Mapa Internet" gdzie jest możliwość zmiany położenia markera wskazującego lokalizację nieruchomości.

  Istnieje także funkcja automatycznego przepisywania nazwy z pola "Ulica" do pola "Ulica Internet". Można to zrobić w Administracja -> 'Ustawienia IMO -> zakładka "Internet" -> 'Przepisywanie wybranej ulicy do pola "Ulica Internet".

 • 7. Zmieniam program do obsługi biura nieruchomości z X na IMO. Jak zgłosić innym portalom o zmianie programów? Na stronie www reklamują się Państwo 'bezpłatny, automatyczny import ofert' a tymczasem sami musieliśmy dojść do tego, że oferty nie są eksportowane.

  Pośrednik zawsze sam zawiera umowę/rejestruje konto w portalu i otrzymuje dane do eksportu. Przy zmianie programu jest tak samo, należy skontaktować się z obsługą każdego z portali, poinformować, że zmienili Państwo program X na IMO i proszą o przesłanie danych do eksportu.
  Takie dane można przesłać naszej pomocy technicznej w celu ustawienia eksportów lub wprowadzić nowy portal samodzielnie do programu.

 • 8. Proszę o informację czy nadal możliwy jest eksport ofert na portal OLX.pl i czy jest on bezpłatny?

  Eksport dla portalu OLX.pl (dawniej tablica.pl) został wyłączony. Decyzją administracji portalu żaden program nie może eksportować bezpośrednio ofert na OLX.pl.
  Agencje wysyłające oferty na portal otodom.pl mają możliwość z poziomu portalu przesłać swoje oferty również na portal OLX.pl. Po więcej informacji na ten temat proszę kontaktować się bezpośrednio z portalem otodom.pl.

 • 9. Czy jest możliwość wystawienia ofert w IMO bez podania ceny?

  Przy wyłączeniu takiego wymogu („Administracja” ==> „Wymagane pola”) jest to możliwe, jednak część portali nie przyjmie tej treści i zwróci ofertę, a część opublikuje ją z komunikatem „proszę o kontakt” zamiast kwoty.

 • 10. Czy w programie IMO można tworzyć plany mieszkań?

  IMO nie jest programem do tworzenia grafiki. Plan należy przygotowywać w przeznaczonym do tego programie graficznym, natomiast w IMO można zaznaczyć zdjęcie dodane do oferty jako plan. Wówczas na portalu Gratka.pl będzie ono figurować jako rysunek architektoniczny w dodatkowym dziale w widoku ogłoszenia.

 • 11. Chciałbym dodać ofertę mieszkania na sprzedaż wraz z opcją wynajmu. Czy da się zrobić tak, żeby oferta pojawiała się i w sprzedaży i w dziale wynajmu oraz dało się dokonywać zmian bez konieczności przepisywania ofert?

  Opcja taka jak najbardziej występuje. Wystarczy utworzyć duplikat danej oferty i w trybie edycji zamienić typ transakcji – tak, aby oferta bazowa cały czas była w swoim dziale, a kopia przeniosła się np. do działu wynajmu. Wówczas oferty są identyczne, jednak działają oddzielnie i zmiany wprowadzone w pierwszej nie odnoszą skutku na drugiej.

 • 12. W jaki sposób mogę dodać zawartość w zakładce 'kategoria', 'czynność' bądź 'rezultat' (chcę dodać np. w kategorii czynność sms od klienta, etc.)?

  Istnieje możliwość edycji pól wybieralnych w programie IMO. Wystarczy wejść w 'Administracja' ==> 'Słowniki' by mieć dostęp do wszystkich wyrażeń dostępnych w polach wyboru.
  Po wybraniu kategorii pod listą słów pojawi się opcja 'Dodaj'. Jej wybranie pozwoli wprowadzić nową wartość dla konkretnego pola. Zawsze przy określaniu nowych wyrażeń należy wskazać wartość kanoniczną. W przypadku pól wysyłanych do Internetu (których zawartość jest publikowana przez portale) należy wybrać wartość najbardziej bliskoznaczną.
  W przypadku pól dotyczących klientów poszukujących czy też właścicieli nieruchomości wartości z pól nie są nigdzie publikowane, zatem wartość kanoniczna nie ma wielkiego znaczenia.

 • 13. Czy mogę używać IMO na moim tablecie/smartphonie?

  Na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu Andorid korzystanie z IMO możliwe jest z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania ze Sklepu Google. Wszelkie próby uruchomienia bazy z poziomu samej przeglądarki zostaną wychwycone i zablokowane przez mechanizm rozpoznawania przeglądarki.
  Więcej na temat aplikacji mobilnej przeczytają Państwo tutaj.
  Na urządzeniach działających pod kontrolą innych systemów operacyjnych (iOS, Windows Phone, BlackBerry OS) nie ma obecnie naszej aplikacji. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się wersje na inne platformy.

 • 14. Nie mogę zalogować się do systemu przez przeglądarkę Internet Explorer. Dlaczego?

  Program IMO nie współpracuje z przeglądarką Internet Explorer z uwagi na zastrzeżenia użytkowników Internetu odnośnie aspektów takich jak bezpieczeństwo, wydajność i zużycie zasobów komputera oraz poziom zaawansowania technologicznego. Zachęcamy do korzystania z przeglądarek Mozilla Firefox lub Google Chrome.

 • 15. Czy IMO przy dodawaniu zdjęć i przy eksportach kompresuje w jakiś sposób zdjęcia? Czy można jakoś temu zaradzić?

  Kompresja zdjęć mogąca występować przy dodawaniu zdjęć do IMO jest zjawiskiem normalnym - portale, na które eksportowane są oferty dokonują swojej kompresji przy dodawaniu ręcznym zdjęć, przy eksporcie automatycznym ta czynność jest pomijana z uwagi na wcześniejszą kompresję w programie IMO. Rozmiar zdjęć jest również dostosowywany do wymogów portali, tak więc wrzucanie zdjęć w bardzo dużej rozdzielczości nie poprawi jakości zdjęć na portalu.

 • 16. Chciałbym zgłosić błędne działanie programu. Po przypisaniu użytkownikowi „b" ofert utworzonych wcześniej przez użytkownika „a” przypisanego do agencji „A”, oferty pomimo widocznego przypisania ich do nowego użytkownika nie filtrują się i nie eksportują jako oferty agencji „B” do której przypisany jest ten użytkownik

  Opisane działanie programu IMO nie jest błędem. Oferta dodana przez filię A pozostaje przypisana do filii A nawet gdy zmieni się jej prowadzącego na agenta z filii B. Możliwość edycji agencji prowadzącej doprowadzałaby do zamieszania i koniecznym byłoby przywracanie ofert z kopii bezpieczeństwa baz danych. Niezmienność tych danych może pomóc w jej późniejszym odszukaniu.

 • 17. Proszę o włączenie opcji, która pozwoli mi na wyszukiwanie ofert, których nie mam u siebie w bazie danych.

  Program IMO pozwala na przeglądanie wyłącznie własnych ofert - samodzielnie dodanych do programu lub importowanych z prywatnych kont na portalach lub stronach, a także ofert udostępnianych nam przez inne agencje nieruchomości przez program IMOMLS.
  Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat importu ofert i zapytań prywatnych z portali oraz przeglądarki Amer oraz informacje dotyczące systemu IMOMLS

 • 18. Nie mogę zmienić statusu oferty na 'Aktualna z umową (eksportowana)'

  Przyczyny takiej sytuacji mogą być dwie:

  1. W ustawieniach programu włączona jest opcja 'Eksport ofert tylko z umową'.
   Rozwiązaniem jest albo zaznaczenie opcji 'Umowa' w opcjach oferty (pod polem 'Status) lub wyłączenie tej opcji w 'Administracja' -> 'Ustawienia IMO' -> zakładka 'Internet'
  2. Wyłączone jest uprawnienie 'Eksport do Internetu'. W tym przypadku należy:
   1. Posiadając uprawnienia administratora systemu włączyć to uprawnienie w 'Administracja' -> 'Grupy uprawnień' -> należy zaznaczyć właściwą grupę i przejść do zakładki 'Uprawnienia' -> wybrać kategorię 'Oferty' i zaznaczyć opcję 'Eksport do Internetu'
   2. Nie posiadając uprawnień administratora - poprosić o wykonanie powyższej czynności administratora systemu

 • 19. Nie widzę swoich ofert/zmian w swoich ofertach na portalu Gumtree/Otodom/inne

  W takiej sytuacji należy postępować według poniższego schematu:

  1. Jeśli od dodania/edycji oferty nie minęło 60 minut należy poczekać, ew. sprawdzić, czy w 'Administracja' -> 'Status eksportów do Internetu' wyszedł już eksport na portal zawierający zmianę (godzina w polu 'Ostatni eksport częściowy' jest późniejsza niż data wprowadzonej zmiany). Należy przy tym pamiętać, że część portali musi jeszcze wprowadzić zmiany wynikające z eksportu.
  2. Jeśli od dodania/edycji oferty minęło więcej czasu należy również odwiedzić zakładkę 'Administracja' -> 'Status eksportów do Internetu' i przejść do zakładki 'Oferty'. Jeśli oferta ma jakieś braki, przez które nie może zostać opublikowana na portalach, pojawi się tam stosowny komunikat.
  3. Konto na serwerze FTP jest nieaktywne - należy sprawdzić, czy konto na danym portalu jest aktywne, jeśli tak to należy skontaktować się z obsługą tego portalu w celu aktywacji konta bądź wydania do niego nowych danych.

 • 20. Czy jest możliwość by w systemie zablokować eksport na portal X poszczególnym agentom

  Nie da się bezpośrednio ograniczyć dostępu poszczególnym agentom - można jedynie ustawić, by agenci nie mogli wysyłać ofert od razu po ich dodaniu (może to wówczas zrobić administrator i zdecydować czy ma być dodawana również na portal X). W tym celu należy wejść w 'Administracja' -> 'Grupy uprawnień'. Po lewej stronie znajdują się grupy - należy wybrać tą, dla której eksport do Internetu będzie niedostępny. Po kliknięciu na grupę należy wejść w zakładkę 'Uprawnienia' i z katalogu 'Oferty' odznaczyć pozycję 'Eksport do Internetu' (tak samo postąpić również w katalogu uprawnień ‘Własne Oferty’ oraz ‘Filia Oferty’). Po odznaczeniu należy zapisać zmiany. Taka zmiana spowoduje, że agent przyporządkowany do danej grupy nie będzie miał możliwości zmiany statusu na jakikolwiek przewidujący eksport oferty do Internetu. Jeśli status oferuje ręczne wybranie portali, na które ma być wysłana oferta to agent nie będzie mógł samodzielnie zaznaczyć żadnego portalu.

 • 21. Mam pytanie czy istnieje możliwość dodania znaku wodnego tylko do wybranych ofert ?

  Jest taka możliwość. Można to zrobić na trzy sposoby - dwa bezpośrednio w IMO a jeden na własną rękę:
  - Wystarczy włączyć w IMO opcję 'Znak wodny' znajdującą się w 'Ustawienia IMO' i zapisać zmiany - po tej operacji dodać potrzebne zdjęcia (na których ma znajdować się znak). Po dodaniu potrzebnych zdjęć wystarczy wyłączyć opcję 'Znak wodny' by dalej nie nanosiła się na nowe zdjęcia.
  lub
  - Dodać znak wodny jako pieczątkę - nie będzie możliwe jego usunięcie ze zdjęcia po zapisaniu i nie będzie przezroczysty, ale jest o wiele prostsze. Wystarczy wejść w 'Administracja' - 'Pieczątki' i dodać z dysku plik graficzny z logiem. Następnie wystarczy wejść w ofertę, którą mamy opatrzyć logiem i wejść w 'Edycję' pod każdym ze zdjęć. Tam wystarczy wejść w 'Pieczątki' i dodać znak wodny według uznania oraz zapisać zmiany.
  Ewentualnie:
  - Dodać ręcznie znak wodny na zdjęcia bezpośrednio przez komputer w programie graficznym.

  Sugerujemy drugą opcję, przy czym najlepiej mieć gdzieś kopie oryginalnych zdjęć (np. jako spakowane pliki dodane do dokumentów oferty w IMO).

 • 22. Moje oferty nie są publikowane na portalu otodom.pl !

  Przy dodawaniu nowych ofert przez program IMO portal otodom.pl wymaga bezwzględnie zamieszczenia zdjęć do oferty. Bez przynajmniej jednego zdjęcia portal odrzuci ofertę bez podania przyczyny w komunikacie zwrotnym. Należy pamiętać, że samo dodanie fotografii nie oznacza wysłania ich na portale. Po dodaniu zdjęć należy przejść do zakładki 'zdjęcia'. W nowym oknie można zaznaczyć od razu eksport wszystkich zdjęć (przycisk 'publikuj wszystkie') lub pojedynczo we pod każdym z nich zaznaczyć opcję 'publikuj w internecie' i zapisać zmiany. Zdjęcia te muszą też być co najmniej wielkości 400x300, w przeciwnym przypadku portal traktuje taką ofertę jako pozbawioną zdjęć.

 • 23. Czy możliwe jest stworzenie listy ofert/zapytań w pliku XLS dla programu Excel?

  Stworzenie listy ofert/zapytań jest opcją pokrewną z wydrukiem pozycji do pliku PDF. Za każdym razem procedura jest identyczna. Wystarczy zaznaczyć interesujące nas oferty/zapytania na liście, wybrać przycisk drukarki i pozostawić zaznaczony styl wydruku jako 'tabelaryczny'. Następnie wystarczy wybrać opcję 'Drukuj', wskazać kolumny dla tabeli i po przejściu do podglądu wydruku zmienić format znajdujący się po prawej stronie z PDF na XLS, po czym skorzystać z ikon dyskietek (domyślnie zapis oraz zapis i natychmiastowe otwarcie). Oferty/zapytania zostaną zapisane w pliku programu Excel.

 • 24. Gdzie mogę dodać zdjęcie agenta prowadzącego, tak aby na portalu wyświetlało się ono przy otwarciu danej oferty?

  Wybrane portale umożliwiają prezentację zdjęcia agenta prowadzącego obok danych kontaktowych przy ofercie. Zdjęcia agentów dodaje się bezpośrednio w portalu po uprzednim zalogowaniu na konto biura nieruchomości i przejściu do edycji ustawień profilu wybranego agenta. Po przypisaniu zdjęcia, będzie ono widoczne przy każdej ofercie danego agenta prowadzącego.

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości