Przyjazny program CRM
dla biur nieruchomości i deweloperów

Import ofert w programie IMO

Biura nieruchomości mogą aktywować w programie IMO, usługę importu ofert zarówno z przeglądarki ofert bezpośrednich - Amer jak i Platformy Mieszkaniowej oraz z systemu wymiany ofert QMLS. System Amer, co 24 godziny pobiera ogłoszenia z kilkudziesiąciu portali ogłoszeniowych oraz kilku tytułów prasowych. Dzięki temu, możliwe jest przeniesienie wybranych ofert prywatnych z bazy Amer do bazy głównej IMO, a tym samym powiększenie bazy ofert biura. Korzystanie z bazy AMER poprzez program IMO zdecydowanie usprawnia i automatyzuje docieranie do ofert osób prywatnych. Oferty pobrane z AMER i przeniesione do bazy głównej ofert w IMO są traktowane dokładnie tak samo, jak inne oferty wprowadzone do IMO.

W celu zamówienia usługi umożliwiającej korzystanie z Amer Przeglądarka poprzez program IMO należy skontaktować się z biurem Amer: tel. (22) 839 82 98, www.amer.waw.pl.

W programie istnieje możliwość przeniesienia wybranych ofert z bazy Platformy Mieszkaniowej do bazy głównej programu IMO, a tym samym powiększenie bazy ofert biura. Oferty pobrane z tego serwisu są traktowane dokładnie tak samo, jak inne oferty wprowadzone do programu IMO, co oznacza że można je edytować oraz eksportować do portali ogłoszeniowych. Aby importować oferty należy skontaktować się z obsługą platformy w celu nawiązania bezpłatnej współpracy i uzyskać klucz API dla swojego konta.

W przypadku QMLS - systemem wymiany ofert Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zgodnie z regulaminem QMLS, pobrane oferty z wymiany można drukować lub wysyłać E-mailem do klientów jednak nie można ich eksportować do Internetu. W celu aktywacji importu należy uzyskać (1) nazwę użytkownika oraz (2) token od obsługi QMLS i przesłać na adres pomoc@imo.pl lub samodzielnie włączyć integrację w menu górnym „Administracja” -> „Ustawienia importów” -> Typ importu "QMLS". Użytkownicy IMO, którzy posiadają własną stronę WWW z możliwością importu ofert z więcej niż jednego źródła mogą eksportować oferty z QMLS bezpośrednio na swoją stronę z pominięciem programu IMO. W celu ustalenia szczegółów dotyczących samego importu ogłoszeń należy napisać wiadomość e-mail na adres pomoc@imo.pl.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji