Nowoczesny program
dla biur nieruchomości i deweloperów

Aktualności

Nowa aktualizacja IMO

- Dodano możliwość edycji (a) lokalizacji i (b) opisu tekstowego oferty z IMOMLS, ponieważ często lokalizacje współpracujących agencji nie pokrywały się, a w opisie tekstowym oferty umieszczane były dane kontaktowe biura.
- Dodano możliwość eksportu ofert z IMOMLS na stronę WWW biura współpracującego.
- Multiuploader dla zdjęć oferty i dokumentów został zamieniony na wersję w HTML5, dzięki czemu hurtowe dodawanie zdjęć działa także na komputerach z unixowymi systemami operacyjnymi np. Mac OS.
- Dodano integrację z IMOTALK – wysyłanie oferty z IMO do IMOTALK bez potrzeby przepisywania.
- W wyszukiwarce ulic dodano dla wygody użytkowników szukanie dowolnej frazy w całym ciągu znaków, czyli wpisując „Komisji” albo „Narodowej” zawsze w wynikach pojawi się „al. Komisji Edukacji Narodowej”.
- Dodano licznik ofert wysłanych przez dane biuro do IMOMLS.
- W ustawieniach programu IMO dodano nową opcję „Eksport ofert tylko z umową” - w przypadku jej włączenia, nie będzie można eksportować oferty dopóki nie zostanie zahaczony checkbox „Umowa” w szczegółach oferty.
- W konfiguracji eksportu rozszerzona została opcja „Eksport wybranych agencji” umożliwiająca zaznaczenie np. 2 z 5 – wcześniej możliwy był eksport wszystkich lub tylko jednej wybranej filii agencji.
- Dodano możliwość włączania w szybkim filtrze (skrót Alt+F) pola +/- dla pola ceny i powierzchni (włączane w ustawieniach IMO).
- W profilu agenta dodano opcję „Aktualizacja ofert/zapytań przy zapisie” – w przypadku włączenia tej opcji każde zapisanie oferty lub dokonanie zapisu na edycji zdjęć powoduje aktualizację oferty i wysłanie zmian na portale.
- Dla eksportów wysyłanych na strony deweloperów dodaliśmy statusy ofert „Dostępna, Zarezerwowana, Sprzedana, Wynajęta” – dzięki nim mieszkania w inwestycji na stronie WWW można filtrować wg. statusów.

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości