Przyjazny program CRM
dla biur nieruchomości i deweloperów

Korzyści dla właściciela biura nieruchomości i dewelopera

Zalety/zalety1_imo.jpg

 • program IMO jest łatwy i intuicyjny w obsłudze dzięki czemu bardzo szybko wdraża się go w biurze nieruchomości lub u dewelopera,
 • pełny dostęp do programu poprzez Internet z dowolnego miejsca przez całą dobę,
 • możliwość konfiguracji ról użytkowników programu za pomocą rozbudowanego systemu uprawnień: ponad 170 uprawnień i podział na grupy użytkowników,
 • udostępnienie wszystkich funkcjonalności programu IMO w jednym pakiecie umożliwia rozwój agencji bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów,
 • możliwość nadawania przez dewelopera statusów dla ofert w inwestycji: dostępna, sprzedana, wynajęta, zarezerowana; statusy są odzwierciedlone w wirtualnym modelu inwestycji i listach ofert na stronie www,
 • rozszerzone funkcje administratora pozwalające zapobiec ewentualnym próbom przywłaszczenia ofert (możliwość ograniczania dostępu po IP),
 • system zdarzeń rejestruje wszystkie operacje na ofertach dzięki czemu właściciel otrzymuje pełne informacje na temat działań prowadzonych przez pośredników na ofertach,
 • mechanizm sprawdzania logowania umożliwia właścicielowi kontrolę czasu pracy pośrednika,
 • mechanizmy statystyk i raportowania pozwalają sprawdzić jakie działania w programie wykonują poszczególni użytkownicy np. liczbę ofert wprowadzonych przez pośrednika w danym miesiącu,
 • automatyczne eksporty – wszystkie zmiany w eksportach ofert na portale dokonywane są w jednym miejscu w programie, oferty są automatycznie eksportowane na wybrane portale bez potrzeby korzystania z panelu Klienta w portalu,
 • możliwość zwiększenia liczby ofert nieruchomości w bazie poprzez dostęp do ofert prywatnych Amer i QMLS (usługi płatne) oraz Platformę Mieszkaniową.
 • pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO – dzięki pracy z programem IMO nie ponosisz ryzyka związanego z niewypełnieniem warunków ochrony danych osobowych w zakresie ich przechowywania.