Przyjazny program CRM
dla biur nieruchomości i deweloperów

Administracja programem

 Zalety/zalety2_imo.jpg

 • bardzo łatwe i intuicyjne zarządzanie programem (nie wymaga posiadania wiedzy informatycznej),
 • możliwość samodzielnej konfiguracji ról pośredników w programie IMO dzięki dostępnym ponad 170 uprawnieniom,
 • możliwość ustawiania dostępu do programu tylko z ustalonego adresu IP,
 • tworzenie grup pracowników, z możliwością dodawania pośredników oraz ich usuwania,
 • możliwość ustawienia praw dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • hurtowa zmiana prowadzącego oferty,
 • ustawienie opcji pośrednika nadzorującego,
 • dodawanie filii biura z możliwością przypisania oddzielnego logo dla każdej z nich,
 • usuwanie filii danego biura,
 • edycja statusów odnoszących się do ofert, także ofert w inwestycji,
 • określanie wymaganych pól wprowadzanej oferty lub zapytania, również w odniesieniu do ofert importowanych,
 • dodawanie, edycja i usuwanie lokalizacji,
 • konfigurowanie ustawień związanych z wykonywanymi eksportami,
 • zgłaszanie uwag do producenta programu z poziomu programu poprzez wbudowany formularz,
 • prosta integracja z innymi systemami informatycznymi dzięki zastosowaniu XML.