Dofinansowanie z UP

Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla pośredników nieruchomości

Korzystanie z programu IMO i wykonanie strony interentowej biura nieruchomosci można sfinansować ze środków Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • dotację mogą otrzymać tylko bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej od 1 miesiąca,
  • wysokość dotacji nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty 22 938,00 zł,
  • działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji