Zarządzanie stroną - najważniejsze podstrony

  • Strona główna -  przejście do trybu edycji tekstów i modułów z poziomu strony
  • Strony statyczne - spis stron statycznych, wraz z możliwością ich dodawania i edycji
  • Kategorie zawartości - wyszczególnienie kategorii na stronie np. aktualności, ofert specjalnych
  • Aktualności - moduł do wstawiania aktualności na stronie
  • Pliki - zamieszczanie plików, które mają znaleźć się na stronie np. zdjęcia, dokumenty, pdf itp.
  • Formularze od klientów - spis formularzy wysłanych przez klientów
  • Ustawienia - modyfikacja danych firmy
  • Wyloguj - wylogowanie z panelu administracyjnego strony

Pomoc_IMOWEBSITE/zarzadzanie_strona.jpg

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji