Edycja treści podstron

Pomoc_IMOWEBSITE/olowek.jpg Edycja treści

Edytor treści na podstronach pozwala na:

  • wklejenie przygotowanego tekstu w edytorze tekstowym np. Word;
  • wklejenie tekstu z notatnika, lub innych narzędzi tekstowych typu skrzynka odbiorcza poczty e-mail;
  • ręcznie napisanie tekstu w edytorze tekstu na stronie WWW.

 Warto mieć na uwadze, że tekst przeklejony z dokumentu przygotowanego w Wordzie lub innym edytorze tekstu może posiadać niewidoczne informacje nt. styli, rozmiaru i formatowania tekstu. Z tego powodu najbezpieczniej jest wklejać do edytora tekst, który przeszedł przez notatnik systemowy.

Wklejanie tekstów dla wszystkich rodzajów odbywa się identycznie:

  • zaznaczamy tekst w zewnętrznym edytorze tekstu za pomocą przeciągnięcia zaznaczenia lub kombinacji klawiszy Ctrl + A (gdy chcemy zaznaczyć wszystko)
  • kopiujemy tekst za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + C
  • wklejamy tekst za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl V
  • klikamy zapisz i nasz tekst jest umieszczony na stronie.

Dodatkowo Edytor treści pozwala na dodawanie linków (hiperłączy), zdjęć, elementów flash itp.

Pomoc_IMOWEBSITE/edycja_tresci.jpg

 

Dodawanie zdjęć uprzednio wgranych przez panel zarządzania stroną (CMS)

Pomoc_IMOWEBSITE/icon-dodanie-obrazka.jpg

Za pomocą ikonki zaznaczonej na powyższym obrazku możemy dodać do naszego tekstu zdjęcie, które uprzednio wgraliśmy na serwer przez panel CMS. Klikając w ikonkę otworzy nam się poniższy formularz.

Pomoc_IMOWEBSITE/wklej-obrazek.jpg

W polu lista obrazków wybieramy spośród wszystkich plików załadowanych na serwer zdjęcie, które chcemy umieścić w tekście. Następnie klikamy przycisk "Wstaw". Efektem końcowym będzie zdjęcię umieszczone w naszym module tekstowym. Dodatkowo w zakładkach 'Wygląd' i 'Zaawansowane' można tak ustawić dodany element, by znajdował się po wybranej stronie tekstu, był przez niego otoczony lub był oddzielony od tekstu ramką w kolorze tła.


Wstawianie odnośników

Pomoc_IMOWEBSITE/icon-dodanie-linku.jpg

Pierwszym krokiem jest zaznaczenie kursorem tekstu, który ma być odnośnikiem. Po zaznaczeniu tekstu uaktywni się ikonka wskazana na powyższym obrazku. Klikając w nią otworzy się formularz edycji odnośnika.

Pomoc_IMOWEBSITE/wstaw-link.jpg

Najważniejszym polem w tym formularzu jest "URL linka". Wpisujemy tutaj adres strony, do której ma kierować odnośnik. Może to być strona zewnętrzna lub podstrona naszego serwisu. Na konieć klikamy przycisk "Wstaw".

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości