Edycja treści podstron

Po zalogowaniu dostępu do panelu administracyjnego możemy edytować treści tekstowe zawarte na podstronach. Do wykonania edycji wystarczy posłużyć się dodatkowymi przyciskami widocznymi u dołu stron. Przyciski te dostępne są dla zalogowanych użytkowników.

cms-rwd/instrukcja-baner/edycjadmin.jpg

By wejść w tryb edycji strony należy wybrać przycisk 'Edycja'. Przycisk 'Admin' powoduje powrót do widoku panelu administracyjnego.

Po wejściu w tryb edycji ukaże się widok edytora treści:

cms-rwd/instrukcja-baner/edycjastrona.jpgOpis poszczególnych przycisków w edytorze:
cms-rwd/instrukcja-baner/style.jpg - ikona pozwala zmienić zapisany w bazie styl wprowadzanego tekstu

cms-rwd/instrukcja-baner/bui.jpg - przyciski umożliwiające pogrubienie tekstu, pisanie kursywą, tekst podkreślony oraz usunięcie formatowania tekstu

cms-rwd/instrukcja-baner/undoredo.jpg - cofnięcie bieżących zmian oraz ponowienie cofniętych zmian

cms-rwd/instrukcja-baner/tszcionka.jpg - przyciski odpowiadają za wybór czcionki, zmianę jej rozmiaru oraz kolor czcionki oraz tła

cms-rwd/instrukcja-baner/wypunktowanie.jpg - przyciski pozwalające tworzyć listy (numerowane oraz wypunktowane) oraz nowe akapity

cms-rwd/instrukcja-baner/tszcionkaII.jpg - opcja wpływa na interlinię tekstu

cms-rwd/instrukcja-baner/hajperlacze.jpg - ikony pozwalające dodać grafikę do podstrony, aktywny link do innej strony, link do filmu na portalach typu Youtube i Vimeo, tworzenie tabeli oraz wstawienie poziomej linii oddzielającej tekst

cms-rwd/instrukcja-baner/pytajnik.jpg - otwiera okno ze skrótami klawiaturowymi


Jeśli wybierzemy opcję dodania do podstrony grafiki otrzymamy okno dodawania plików graficznych. Po dodaniu pliku mamy możliwośc wprowadzenia podstawowych zmian przy pomocy kilku przycisków (widoczne po kliknięciu na grafikę).

cms-rwd/instrukcja-baner/edytuj.jpg

Przyciski pozwalają na proste skalowanie grafiki (rozmiar oryginalny, połowa oraz 25% bazowego rozmiaru), wyrównanie grafiki do prawej lub lewej strony oraz wyrównanie do tekstu a także usunięcie dodanej grafiki.


Po wybraniu przycisku dodawania odnośnika pojawi się nowe okno pozwalające wprowadzić wybrany adres, zdefiniować w jaki sposób wskazany odnośnik ma być wyświetlany na stronie (tekst na stronie) oraz czy odnośnik ma być otwierany w nowym, czy tym samym oknie.

cms-rwd/instrukcja-baner/hiperlacze.jpg


Opcja dodawania filmów z portali pozwala na wklejenie linku do filmu i zatwierdzenie - strona automatycznie wklei w treść pola tekstowego odtwarzacz.

cms-rwd/instrukcja-baner/video.jpg

cms-rwd/instrukcja-baner/video2.jpg


Ostatnie z narzedzi pozwala na dodanie na stronie tabeli. Może to być przydatne w przypadku dodawania na stronę wielu grafik, np. logotypów firm lub zdjęć związanych z treścią podstrony. W przypadku tworzenia tabel wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na właściwą ikonę, by pojawiły się opcje dodawania tabel. Pojedyncza tabela może mieć maksymalnie 100 komórek.

cms-rwd/instrukcja-baner/tabele.jpg


By zakończyć edycję podstrony i zapisaż zmiany wystarczy wybrać polecenie 'Zapisz' widoczne na pasku pod polem edycji treści. Zmiany można również cofnąć przyciskiem 'Anuluj', a także bezpośrednio przejść do panelu administracyjnego strony przyciskiem 'Admin'.

cms-rwd/instrukcja-baner/edycjaanuluj.jpg

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji