Wymiana ofert

Wysyłanie oferty do systemu wymiany IMOMLS

Aby oferta była dostępna dla innych użytkowników systemu wymiany ofert IMOMLS, należy przejść do zakładki Eksporty w oknie szczegółów danej oferty i w tabeli Eksporty MLS zaznaczyć opcję Tak w kolumnie Zgoda na eksport do IMOMLS, a następnie zapisać ofertę.

Oferty dostępne

Wszystkie oferty otrzymane od innych biur w ramach systemu wymiany ofert IMOMLS widoczne są w menu górnym IMOMLS -> Oferty dostępne.

Każda oferta oznaczona jest sygnaturą/nazwą agencji współpracującej, numerem oferty, zdjęciami, lokalizacją oraz pozostałymi najważniejszymi informacjami.

Widoczność kolumn listy Ofert dostępnych może być samodzielnie dostosowywana przez użytkownika programu. Aby ustawić widoczność kolumn z informacjami należy kliknąć przycisk Ustawienia kolumn. Następnie należy zaznaczyć kolumny, które mają być widoczne na liście i zatwierdzić zmiany przyciskiem Zastosuj. Aby zapisać ustawienia na stałe w programie należy kliknąć Zapisz.

Rodzaje filtrowania ofert z wymiany

Oferty dostępne można filtrować. Dostępne są dwa rodzaje filtrów: szczegółowy oraz szybki filtr z poziomu menu kontekstowego.

Filtr szczegółowy dostępny jest po wybraniu ikony

Okno Filtry wyposażone zostało w trzy główne zakładki: Podstawowe, Szczegóły oraz Administracyjne MLS. Po wybraniu interesujących nas kryteriów filtrowania należy wcisnąć przycisk Filtruj. Filtr można zapisać tak, aby w przyszłości można było szybko otrzymać wyniki wyszukiwania według wybranych i zapisanych uprzednio kryteriów. Zapisane filtry dostępne są w polu filtrów, i znajdują się w rozwijanej liście.

Szybki filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy), umożliwia przefiltrowanie ofert na liście według wybranego parametru w danej kolumnie.

Szybki filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego działa na podobnej zasadzie dla każdej wartości dostępnej na liście ofert lub zapytań. Mogą to być zarówno elementy lokalizacji oferty, jak i liczby pokoi, liczby pięter, ceny 1 m2, itd.

Aby anulować filtr należy wybrać ikonę

Przenoszenie ofert z IMOMLS do bazy programu IMO

Oferty z IMOMLS dostępne poprzez menu górne IMOMLS -> Oferty dostępne zawierają tylko poglądowe informacje na temat oferowanej nieruchomości. Nie ma możliwości drukowania, czy wysyłania E-mailem takiej oferty. Aby zobaczyć kompletne informacje na temat nieruchomości należy przenieść ofertę do bazy programu IMO. W tym celu należy otworzyć wybraną ofertę i w oknie jej szczegółów wybrać ikonę

W bazie programu IMO, oferty pochodzące z systemu IMOMLS oznaczone są na liście ikoną widoczną przed numerem oferty

Oferty importowane z systemu wymiany IMOMLS można edytować wyłącznie w zakresie zmiany lokalizacji i opisu tekstowego. Opis tekstowy i lokalizacja sychronizowane są tylko podczas przenoszenia oferty do kartoteki głównej programu IMO. W przypadku gdy biuro odbierające naniesie poprawki opisu lub lokalizacji, zmiany te zostaną zapisane na stałe. Jest to istotne z uwagi na fakt umieszczania przez pośredników danych kontaktowych w opisie nieruchomości.
Możliwe jest także dodawanie wpisów w zakładce Historia, Notatki oraz Kalendarz.

Oferty pobrane z IMOMLS można eksportować z IMO tylko do własnej strony WWW biura nieruchomości.

Oferty wycofane

Po wejściu w menu górnym w IMOMLS - > Oferty wycofane znajduje się lista ofert:
- usuniętych przez agencję współpracującą,
- wycofanych z systemu wymiany przez agencję współpracującą.

Dotyczy tylko ofert z IMOMLS, które były już zapisane w bazie programu IMO agencji odbierającej.

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości