Nawiązywanie współpracy

IMOMLS umożliwia wyszukiwanie biur według lokalizacji i nazwy, a także konkretnych pośredników, z którymi biuro planuje podjąć współpracę.

Warunkiem niezbędnym umożliwiającym wymianę ofert z innym biurem jest nawiązanie współpracy. Można to zrobić poprzez zaproszenie biura do współpracy albo zaakceptowanie zaproszenia otrzymanego od innego biura (jeżeli to ono zaprasza).
W celu zaproszenia nowej agencji do wymiany ofert należy kliknąć w menu górnym IMOMLS -> Współpraca.

W celu zaproszenia do współpracy należy odszukać agencję lub pośrednika za pomocą jednej z dostępnych wyszukiwarek i wcisnąć link "Zaproś" znajdujący się obok nazwy biura. Administrator zaproszonej agencji otrzyma powiadomienie E-mail z informacją o zaproszeniu do współpracy.Zaproszenie do współpracy można zaakceptować po wciśnięciu linku "Akceptuję" znajdującego się obok nazwy biura zapraszającego na liście "Biura, które zaprosiły Cię do wymiany ofert".

W przypadku akceptacji zaproszenia, także biuro zapraszające otrzyma powiadomienie E-mail.

Użycie linku "Odrzuć" uniemożliwi agencji zapraszającej wysłanie ponownego zaproszenia.

Aby zakończyć wymianę ofert z wybraną agencją, należy kliknąć w link "Wyłącz", wówczas wszystkie oferty z wymiany w obu biurach zostaną przeniesione z kartoteki głównej do IMOMLS -> Oferty wycofane.

Przy każdej wyszukanej agencji mogą pojawić się następujące opcje:
- link Zaproś – umożliwia wysłanie zaproszenia do współpracy (agencja zapraszana otrzyma powiadomienie mailowe)
- status Oczekuje – oznacza oczekiwanie na akceptację wysłanego zaproszenia,
- status Zaakceptowana – oznacza pomyślnie nawiązaną współpracę,
- status Odrzucona – oznacza odrzucone zaproszenie do współpracy przez zapraszane biuro.

W przypadku odrzucenia zaproszenia przez inną agencję, nie istnieje możliwość ponownego zaproszenia jej do współpracy, jednak biuro, które odrzuciło współpracę nadal ma możliwość zaproszenia drugiej strony.

Aby pośrednik był widoczny w wyszukiwarce systemu wymiany dla innych biur, musi mieć zaznaczoną przynajmniej jedną ofertę jako wysyłaną do IMOMLS.

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości