Ustawienia listy ofert i klientów poszukujących

Główny widok programu zawiera z lewej strony listę ofert, a z prawej strony listę poszukujących. Każda z nich posiada następujące możliwości ustawień:

  • zmiana kolejności kolumn - klikając w nagłówek kolumny, kolejność można zmienić metodą "przeciągnij i upuść",
  • zmiana szerokości kolumn - po najechaniu na krawędź kolumny w obszarze nagłówka, podobnie jak w popularnym programie Excel,
  • ukrywanie kolumn na wybranej liście.

Ważne: zmiany tych ustawień mogą być dokonywane doraźnie lub zapisane na stałe. Aby zapisać własny układ kolumn dla list, należy wejść w ustawienia poprzez menu górne: IMO / Ustawienia kolumn i kliknąć przycisk Zapisz. Przycisk Zastosuj powoduje jedynie odświeżenie widoku, ale w przypadku wylogowania się z programu zostanie on zresetowany do ostatnio zapisanej konfiguracji.
Szybki-start/pierszekroki7.png

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji