Konfiguracja statusów ofert i zapytań

Program IMO umożliwia zarządzanie nazwami i kolorami statusów ofert i zapytań. W ramach konfiguracji istnieje także możliwość przypisania wybranym statusom ofert funkcji automatycznego zaznaczania lub odznaczania eksportu ofert do portali ogłoszeniowych. Aby skonfigurować statusy wejdź do ustawień poprzez menu górne Administracja / Statusy.

konfiguracja statusów w programie IMO

Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości