Eksport oferty do wybranych portali

Niniejsza instrukcja opisuje sposoby wysyłania oferty nieruchomości z programu IMO do wybranych portali.

Dla biura korzystającego ze statusów w ofertach nieruchomości:

  1. Sprawdzenie, czy funkcja automatyczniego wysyłania nowych ofert do wszystkich portali jest nieaktywna (domyślnie jest ona wyłączona, jednak dla pewności warto to sprawdzić).
    Funkcję konfiguruje się poprzez menu główne Administracja -> Ustawienia IMO -> zakładka Internet -> pole Eksport nowych ofert do internetu powinno być odznaczone (bez ptaszka).
  2. Dodanie nowego statusu dla ofert nieruchomości o nazwie np. 'Aktualna bez (nazwa portalu)'. Statusy dodaje się poprzez menu główne Administracja -> Statusy -> niebieski przycisk Nowy -> zaznaczamy (ustawiamy ptaszek) pole Dla ofert, ustawiamy kolor statusu i klikamy niebieski przycisk Zapisz, pozostałe opcje pozostawiając w domyślnym ustawieniu (najważniejsze - opcja Eksport do Internetu jako ?-znak zapytania).
  3. Jeśli dla oferty ustawiony zostanie status 'Aktualna bez (nazwa portalu)', w zakładce Eskporty będzie możliwe wybranie portali, do których oferta będzie wysyłana z pominięciem wybranych przez nas eksportów.


Sugerujemy zmienić nazwę domyślnie używanego statusu na 'Aktualna z (nazwa portalu)' i ustawić w nim kolor kontrastujący z kolorem statusu z punktu 2. W ten sposób będziemy mogli korzystać z prostego rozwiązania - jeśli oferta nowa ma być eksportowana na wszystkie portale ustawiamy status 'Aktualna z (nazwa portalu)', jeśli nie chcemy danej oferty publikować na jednym z portali ustawiamy status 'Aktualna bez (nazwa portalu)' i w zakładce Eksporty zaznaczamy wszystkie portale poza tym, na który nie chcemy jej wysyłać.

W przypadku wcześniejszych ofert jeśli nie chcemy ich publikować na jednym z portali również ustawiamy status 'Aktualna bez (nazwa portalu)' i w zakładce Eksporty odznaczamy zbędny eksport. Jeśli dana oferta ma być eksportowana wszędzie - upewniamy się, że wszystkie eksporty są zaznaczone w zakładce Eksporty, a status to 'Aktualna z (nazwa portalu)'.


Dla biura nie korzystającego z funkcji statusu oferty nieruchomości:

  1. Wyłączenie funkcji wysyłania nowych ofert do wszystkich portali (domyślnie jest ona wyłączona). Funkcję konfiguruje się poprzez menu główne Administracja -> Ustawienia IMO -> zakładka Internet -> pole Eksport nowych ofert do internetu powinno być odznaczone (bez ptaszka).
  2. Jeśli dla oferty nie będzie ustawiony żaden status, w zakładce Eskporty będzie możliwe wybranie portali, do których oferta będzie wysyłana.
Aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości