Wprowadzanie danych agencji i agentów

Wejdź do ustawień poprzez menu górne: Administracja / Agenci i agencje.

W zakładce Agenci uzupełnij dane każdego agenta z listy po lewej stronie okna.
Szczególną uwagę zwróć na:

  • poprawne wpisanie numeru telefonu, telefonu komórkowego oraz adresu e-mail agenta - te dane prezentowane są w ofertach publikowanych w portalach ogłoszeniowych,
  • wpisanie adresu e-mail agenta i hasła do jego skrzynki, nie zaś ogólnego adresu firmowego, ponieważ, za pomocą tego konta e-mail program IMO będzie wysyłał oferty do klientów poszukujących,
  • koniecznie wpisz numer licencji pośrednika, jeśli pracownik nie posiada takiego numeru w prawej kolumnie okna wybierz osobę z licencją w polu Agent nadzorujący,
  • ustal hasło dla loginu agenta, spełniające wymagania: min. 8 znaków, w tym 2 znaki specjalne lub cyfry,
  • jeśli chcesz, aby pośrednik mógł logować się tylko z wybranych lokalizacji, np. biura agencji, odznacz opcję Nieograniczony dostęp i dodaj adres IP, z którego będzie możliwe logwania do programu IMO,
  • jeśli posiadasz kilka filii swojej firmy, możesz przyporządkować agenta do wybranej filii w polu Agencja.
  • W przypadku gdy wszystkie dodawane do ofert zdjęcia mają być publikowane na portalach możesz zaznaczyć opcję Eksport nowych zdjęć do Internetu

oragniczani dostępu agenta do programu IMO

W zakładce "Agencje" uzupełnij dane dla każdej filii swojej firmy z listy po lewej stronie okna.
Szczególną uwagę zwróć na:

  • nazwę i dane teleadresowe agencji - te dane prezentowane są w ofertach publikowanych w portalach ogłoszeniowych,
  • pola zawierające ustawienia serwera SMTP - te dane są niezbędne do wysyłania przez wszystkich pośredników ofert z programu IMO na adresy e-mail klientów poszukujących (jeśli nie znasz tych danych, poproś o nie firmę obsługującą Twoją pocztę e-mail),
  • jeśli posiadasz więcej niż jedną filię swoje firmy, w prawej kolumnie okna możesz ustawić indywidualne ustawienia znaku wodnego i wydruków dla każdej z nich - wtedy oferty danej filii będą posiadały inny znak wodny na zdjęciach i logo na wydrukach.

ustawienia agencji w programie IMO

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji